Thu tiền bảo hiểm của khách rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Trần Đình Tuất. Ảnh: CA cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Trần Đình Tuất. Ảnh: CA cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Trần Đình Tuất. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top