Thủ phạm truy sát gia đình em trai ở Đan Phượng khóc tại tòa

Bị cáo Đông liên tục lấy tay quệt nước mắt khi nghe cáo trạng, lời khai của nhân chứng, người liên quan.
Bị cáo Đông liên tục lấy tay quệt nước mắt khi nghe cáo trạng, lời khai của nhân chứng, người liên quan.
Bị cáo Đông liên tục lấy tay quệt nước mắt khi nghe cáo trạng, lời khai của nhân chứng, người liên quan.
Lên top