Thu hồi hơn 4 tỉ đồng thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường từ thủy điện

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi hơn 2,4 tỉ đồng từ thủy điện Sông Tranh 2 do chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi hơn 2,4 tỉ đồng từ thủy điện Sông Tranh 2 do chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi hơn 2,4 tỉ đồng từ thủy điện Sông Tranh 2 do chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Lên top