VỤ “CHỦ TỊCH XÃ BỊ TỐ CÁO NHẬN NHIỀU LÔ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TRÁI QUY ĐỊNH”:

Thu hồi 3 lô đất, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo xã

Cơ quan chức năng tiến hành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Bằng. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Cơ quan chức năng tiến hành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Bằng. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Cơ quan chức năng tiến hành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Bằng. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Lên top