Thu giữ lượng lớn pháo hoa vận chuyển trái phép qua biên giới

Số pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Lê Phi Long
Số pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Lê Phi Long
Số pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Lê Phi Long