Thu giữ hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp của đối tượng nhảy xuống suối cố thủ

Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB
Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB
Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB
Lên top