Thu giữ hơn 24.000 miếng đắp mặt làm đẹp của phụ nữ có xuất xứ từ Trung Quốc