Thu giữ hàng nghìn giấy nhận nợ tại cơ sở cho vay nặng lãi

5 đối tượng làm thuê cho Hoàng Đăng Dũng bị bắt. Ảnh: Quang Trường.
5 đối tượng làm thuê cho Hoàng Đăng Dũng bị bắt. Ảnh: Quang Trường.
5 đối tượng làm thuê cho Hoàng Đăng Dũng bị bắt. Ảnh: Quang Trường.
Lên top