Thu giữ cá thể hổ nặng 250 kg được mua về để nấu cao

Công an thu giữ cá thể hổ được ông Nghệ mua về để chuẩn bị nấu cao. Ảnh: CA.
Công an thu giữ cá thể hổ được ông Nghệ mua về để chuẩn bị nấu cao. Ảnh: CA.
Công an thu giữ cá thể hổ được ông Nghệ mua về để chuẩn bị nấu cao. Ảnh: CA.
Lên top