Thủ đoạn tinh vi của tú bà 9x điều hành đường dây "sex tour" ở Hải Dương

Hai đối tượng điều hành đường dây môi giới mại dâm hình thức "tour du lịch" ở Hải Dương. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Hai đối tượng điều hành đường dây môi giới mại dâm hình thức "tour du lịch" ở Hải Dương. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Hai đối tượng điều hành đường dây môi giới mại dâm hình thức "tour du lịch" ở Hải Dương. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top