Thủ đoạn thâu tóm các lô đất “vàng” ở Thái Bình của Đường “Nhuệ”

Đường "Nhuệ" đã có nhiều thủ đoạn lũng đoạn đấu giá đất ở Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông
Đường "Nhuệ" đã có nhiều thủ đoạn lũng đoạn đấu giá đất ở Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông
Đường "Nhuệ" đã có nhiều thủ đoạn lũng đoạn đấu giá đất ở Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông
Lên top