Thủ đoạn thâu tóm 2 gói thầu số hoá của ông chủ Nhật Cường

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy không có năng lực số hoá song vẫn trúng thầu, rồi hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy không có năng lực số hoá song vẫn trúng thầu, rồi hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy không có năng lực số hoá song vẫn trúng thầu, rồi hưởng lợi gần 20 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Lên top