Thủ đoạn "rợn người" của đối tượng nợ tín dụng đen lừa cướp hàng loạt xe ôm

Đối tượng được xác định là Phạm Văn Lực. Ảnh CACC
Đối tượng được xác định là Phạm Văn Lực. Ảnh CACC
Đối tượng được xác định là Phạm Văn Lực. Ảnh CACC
Lên top