Thủ đoạn mua bán ma tuý của bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần TW I

Cơ quan công an lấy lời khai trùm ma tuý Nguyễn Xuân Quý (áo đen). Ảnh: CACC.
Cơ quan công an lấy lời khai trùm ma tuý Nguyễn Xuân Quý (áo đen). Ảnh: CACC.
Cơ quan công an lấy lời khai trùm ma tuý Nguyễn Xuân Quý (áo đen). Ảnh: CACC.
Lên top