Thủ đoạn mới - đánh tráo sổ đỏ để bán đất của người khác

Hai bị can Hiệp và Cường (từ trái qua). Ảnh: H. Trung.
Hai bị can Hiệp và Cường (từ trái qua). Ảnh: H. Trung.
Hai bị can Hiệp và Cường (từ trái qua). Ảnh: H. Trung.
Lên top