Thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo thông báo phạt nguội

Lực lượng công an cảnh báo, khuyến cáo nhiều lần các thủ đoạn lừa đảo qua gọi điện thoại. Ảnh: LĐO.
Lực lượng công an cảnh báo, khuyến cáo nhiều lần các thủ đoạn lừa đảo qua gọi điện thoại. Ảnh: LĐO.
Lực lượng công an cảnh báo, khuyến cáo nhiều lần các thủ đoạn lừa đảo qua gọi điện thoại. Ảnh: LĐO.
Lên top