Thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ" của Hiếu "Chùa Vua" Hà Nội

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị triệt phá ở Hà Nội. Ảnh: H.Phong.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị triệt phá ở Hà Nội. Ảnh: H.Phong.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị triệt phá ở Hà Nội. Ảnh: H.Phong.
Lên top