Thủ đoạn chiếm đoạt 4.000 tài khoản của nhóm hacker

Cơ quan công an lấy lời khai của nhóm chiếm đoạt tài khoản, chiếm đoạt tiền của 4.000 bị hại. Ảnh: V.Dũng.
Cơ quan công an lấy lời khai của nhóm chiếm đoạt tài khoản, chiếm đoạt tiền của 4.000 bị hại. Ảnh: V.Dũng.
Cơ quan công an lấy lời khai của nhóm chiếm đoạt tài khoản, chiếm đoạt tiền của 4.000 bị hại. Ảnh: V.Dũng.
Lên top