Thu 164kg ma túy sau chuyên án bắt cựu cảnh sát Hàn Quốc

Số ma túy cảnh sát thu giữ sau khi mở rộng điều tra vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc vận chuyển ma túy đá bằng đường biển. Ảnh: C04.
Số ma túy cảnh sát thu giữ sau khi mở rộng điều tra vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc vận chuyển ma túy đá bằng đường biển. Ảnh: C04.
Số ma túy cảnh sát thu giữ sau khi mở rộng điều tra vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc vận chuyển ma túy đá bằng đường biển. Ảnh: C04.
Lên top