Thông tin sốc vụ hàng chục thanh niên bịt mặt "xử" người dân

Hình ảnh nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công
Hình ảnh nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công
Hình ảnh nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công
Lên top