Thông tin sốc trong phiên sơ thẩm tai biến chạy thận: Tiếc 12 triệu đồng, mất 8 mạng người

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc trả lời tại phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình
Bị cáo Bùi Mạnh Quốc trả lời tại phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình