Thông tin sai sự thật về cấm công chức Hà Nội mua xăng của trạm xăng Nhật: Có thể xử lý hình sự

Trạm xăng Nhật Bản vừa hoạt động ngày 5.10.
Trạm xăng Nhật Bản vừa hoạt động ngày 5.10.