Thông tin mới về vụ xe biển xanh gây tai nạn chết người ở Nghệ An

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn chết người tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. ảnh: NDCC
Chiếc xe biển xanh gây tai nạn chết người tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. ảnh: NDCC