Thông tin mới về vụ án Châu Thị Thu Nga từ Bộ Công an