Thông tin mới nhất vụ chồng dùng dao rạch mặt, cắt gân chân "vợ hờ" ở Bắc Giang