Thông tin mới nhất vụ bố đánh đập 2 con ruột chấn thương sọ não ở Thái Bình

Căn nhà nơi đối tượng Dưỡng hành hung 2 con ruột trọng thương. Ảnh: KL
Căn nhà nơi đối tượng Dưỡng hành hung 2 con ruột trọng thương. Ảnh: KL
Căn nhà nơi đối tượng Dưỡng hành hung 2 con ruột trọng thương. Ảnh: KL
Lên top