Thông tin chính thức vụ bắt Phó Công an, Viện phó kiểm sát ở Thái Bình

Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt các quyết định, lệnh đối với 3 bị can. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt các quyết định, lệnh đối với 3 bị can. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt các quyết định, lệnh đối với 3 bị can. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Lên top