Thông tin chính thức việc bắt giữ giang hồ mạng Dũng "Trọc" Hà Đông

Các đối tượng liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh cơ quan công an.
Các đối tượng liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh cơ quan công an.
Các đối tượng liên quan trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh cơ quan công an.
Lên top