Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thông tin chi tiết về vụ thảm sát ở tỉnh Bình Phước: Hành vi quá tàn độc