Thông tin bất ngờ vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Toàn bộ số gỗ được phát hiện, tìm thấy ở bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch là gỗ đã cũ, cất dấu thời gian dài. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn bộ số gỗ được phát hiện, tìm thấy ở bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch là gỗ đã cũ, cất dấu thời gian dài. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn bộ số gỗ được phát hiện, tìm thấy ở bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch là gỗ đã cũ, cất dấu thời gian dài. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top