Thông qua hình ảnh mạng xã hội: Phạt 2 thanh niên bốc đầu xe

Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" rồi đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.
Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" rồi đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.
Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" rồi đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top