Thời gian để giải quyết một vụ tai nạn giao thông là bao lâu?

Hiện trường một vụ TNGT
Hiện trường một vụ TNGT
Hiện trường một vụ TNGT
Lên top