Thợ rửa xe lấy trộm hơn 15 triệu đồng của khách

Đối tượng Mạnh đang thực nghiệm lại vụ việc. Ảnh: CAQN
Đối tượng Mạnh đang thực nghiệm lại vụ việc. Ảnh: CAQN
Đối tượng Mạnh đang thực nghiệm lại vụ việc. Ảnh: CAQN
Lên top