Thợ điện nước gây thương tích cho đội viên chốt kiểm soát

T định thông chốt kiểm soát nên đã gây thương tích cho đội viên tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Trung
T định thông chốt kiểm soát nên đã gây thương tích cho đội viên tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Trung
T định thông chốt kiểm soát nên đã gây thương tích cho đội viên tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Trung
Lên top