Thợ ảnh bị hành hung vì nhắc nhở 2 thanh niên dùng gậy đập hoa gạo

Cây gạo cổ thụ ở cạnh miếu Bà Cô, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) thu hút rất đông người đến chụp ảnh mỗi độ tháng 3 về. Ảnh: Trần Tuấn.
Cây gạo cổ thụ ở cạnh miếu Bà Cô, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) thu hút rất đông người đến chụp ảnh mỗi độ tháng 3 về. Ảnh: Trần Tuấn.
Cây gạo cổ thụ ở cạnh miếu Bà Cô, xã Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang) thu hút rất đông người đến chụp ảnh mỗi độ tháng 3 về. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top