Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO.
Lên top