Thiếu tướng Phan Anh Minh: Đang tập hợp hồ sơ đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ

Thiếu tướng Phan Anh Minh chia sẻ.
Thiếu tướng Phan Anh Minh chia sẻ.