Thiếu tiền tiêu, nhổ trộm… hơn 50 cây xanh của nhà nước bán

Hai trong số 6 đối tượng trộm cây xanh tại Công an huyện Bù Đốp. Ảnh: B.Đ
Hai trong số 6 đối tượng trộm cây xanh tại Công an huyện Bù Đốp. Ảnh: B.Đ
Hai trong số 6 đối tượng trộm cây xanh tại Công an huyện Bù Đốp. Ảnh: B.Đ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top