Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thiếu nữ bị đâm chết vì không chịu nối lại tình xưa