Thiếu nợ, nam sinh viên cầm dao đi cướp cửa hàng tiện lợi

Trương Hoàng Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Trương Hoàng Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Trương Hoàng Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.
Lên top