Thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái

Bộ Quốc phòng đang triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái. Ảnh minh hoạ: LDO
Bộ Quốc phòng đang triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái. Ảnh minh hoạ: LDO
Bộ Quốc phòng đang triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top