Thi thể người đàn ông bị đốt trong thùng phuy, nghi bị sát hại

Hiện trường nơi tìm ra thi thể người đàn ông chết bất thường trong thùng phuy.
Hiện trường nơi tìm ra thi thể người đàn ông chết bất thường trong thùng phuy.
Hiện trường nơi tìm ra thi thể người đàn ông chết bất thường trong thùng phuy.
Lên top