Theo lô nồi cơm điện để tóm đối tượng liên quan đến 4,5kg ma túy

Đối tượng và tang vật. Ảnh: BPQT.
Đối tượng và tang vật. Ảnh: BPQT.
Đối tượng và tang vật. Ảnh: BPQT.
Lên top