Thêm một người dân bị oan 18 năm được xin lỗi, khôi phục danh dự

Viện trưởng VKSND TP.Nha Trang xin lỗi và phục hồi danh dự cho ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) sau 18 năm mang danh bị can. Ảnh: P.L
Viện trưởng VKSND TP.Nha Trang xin lỗi và phục hồi danh dự cho ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) sau 18 năm mang danh bị can. Ảnh: P.L
Viện trưởng VKSND TP.Nha Trang xin lỗi và phục hồi danh dự cho ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) sau 18 năm mang danh bị can. Ảnh: P.L
Lên top