Thêm một nạn nhân mất 300 triệu đồng sau cuộc điện thoại lạ dọa "bắt giam"

Lực lượng công an cảnh báo, khuyến cáo nhiều lần các thủ đoạn lừa đảo qua gọi điện thoại. Ảnh: LĐO
Lực lượng công an cảnh báo, khuyến cáo nhiều lần các thủ đoạn lừa đảo qua gọi điện thoại. Ảnh: LĐO
Lực lượng công an cảnh báo, khuyến cáo nhiều lần các thủ đoạn lừa đảo qua gọi điện thoại. Ảnh: LĐO
Lên top