Thêm hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang chống COVID-19 bị xử phạt

Lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Đ.Trường
Lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Đ.Trường
Lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Đ.Trường
Lên top