Thêm hàng trăm trường hợp bị xử phạt trong ngày thứ 8 Hà Nội giãn cách

Chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Lên top