Thêm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện

Nhóm đối tượng 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đang bị thẩm tra. Ảnh: Hữu Việt
Nhóm đối tượng 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đang bị thẩm tra. Ảnh: Hữu Việt
Nhóm đối tượng 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đang bị thẩm tra. Ảnh: Hữu Việt
Lên top