Thẻ căn cước công dân gắn chip có thay thế các loại giấy tờ?

Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: D.T.
Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: D.T.
Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: D.T.
Lên top