Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thấy “hiệp sĩ” trên phố, hai thanh niên quăng két sắt bỏ chạy