Thấy “hiệp sĩ” trên phố, hai thanh niên quăng két sắt bỏ chạy